Logo
(84) 0835.99.66.88
news-top

Các ngày lễ: Tết Dương lịch (01/01 Dương lịch)

news-top

Các ngày lễ: Tết Nguyên đán (Tết Âm) Tân Sửu

news-top

Các ngày lễ: 27/2: Ngày thầy thuốc Việt Nam

news-top

Các ngày lễ: 8/3: Ngày Quốc tế Phụ nữ

news-top

Các ngày lễ: Giỗ Tổ Hùng Vương 10/3 Âm lịch

news-top

Các ngày lễ: 20/3: Ngày Quốc tế Hạnh phúc

news-top

Các ngày lễ: 26/3: Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

news-top

Các ngày lễ: 1/4: Ngày Cá tháng Tư

news-top

Các ngày lễ: 30/4: Ngày giải phóng miền Nam

news-top

Các ngày lễ: 1/5: Ngày Quốc tế Lao động

news-top

Các ngày lễ: 7/5: Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ

news-top

Các ngày lễ: 13/5: Ngày của mẹ

news-top

Các ngày lễ: 19/5: Ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh

news-top

Các ngày lễ: 1/6: Ngày Quốc tế thiếu nhi

news-top

Các ngày lễ: 6/6: Ngày truyền thống người cao tuổi Việt Nam

news-top

Các ngày lễ: 17/6: Ngày của cha

news-top

Các ngày lễ: 21/6: Ngày báo chí Việt Nam

news-top

Các ngày lễ: 28/6: Ngày gia đình Việt Nam

news-top

Các ngày lễ: 11/7: Ngày dân số thế giới

news-top

Các ngày lễ: 27/7: Ngày Thương binh liệt sĩ

news-top

Các ngày lễ: 28/7: Ngày thành lập công đoàn Việt Nam

news-top

Các ngày lễ: 19/8: Ngày tổng khởi nghĩa

Một số kiến nghị đối với xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách dành cho người cao tuổi ở Việt Nam:

Ngày đăng: 13/11/2021
Thứ nhất, cần bố trí ngân sách hằng năm phù hợp để thực hiện chính sách chăm sóc và phát huy vai trò NCT
Kết quả cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở cả nước năm 2019 cho thấy, tỷ trọng dân số Việt Nam từ 15 đến 64 tuổi chiếm 68,0% và theo số liệu báo cáo năm 2019, ngân sách nhà nước đã bố trí nguồn lực phù hợp, bảo đảm thực hiện chính sách an sinh xã hội hằng tháng cho hơn 3,1 triệu người; đạt 95% NCT có thẻ BHYT; trợ cấp xã hội hàng tháng cho hơn 1,7 triệu NCT; chúc thọ, mừng thọ cho hơn 1,068 triệu NCT; hơn 112.276 lượt NCT được giảm giá vé đường bộ; 59.498 lượt NCT được giảm giá vé đường thủy; 653.864 lượt NCT được giảm giá vé đường sắt; 6.867 lượt NCT được giảm giá vé đường hàng không; cả nước có trên 106 bệnh viện cấp trung ương và cấp tỉnh có khoa Lão khoa; gần 1.000 khoa khám bệnh có buồng khám riêng hoặc bố trí bàn khám riêng cho NCT; hơn 10.183 giường điều trị nội trú ưu tiên cho NCT, hơn 1,57 triệu NCT được lập hồ sơ theo dõi sức khỏe5. Với tốc độ gia tăng NCT, việc sẵn sàng cho một ngân sách bảo đảm là hết sức cần thiết để thực hiện được các chính sách và mục tiêu đề ra trong các chương trình, dự án có đối tượng được thụ hưởng là NCT.
Thứ hai, cần có các chính sách phù hợp nhằm tạo điều kiện cho NCT phát huy trí tuệ, kinh nghiệm quý và phẩm chất tốt đẹp trong các hoạt động của đời sống xã hội. Đó là, NCT tham gia giáo dục truyền thống đoàn kết, yêu nước, yêu con người và thiên nhiên; xây dựng đời sống văn hoá; bảo tồn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc ở cơ sở và cộng đồng; khuyến khích, tạo điều kiện cho NCT rèn luyện sức khoẻ; tham gia học tập, hoạt động văn hoá, tinh thần; sống trong môi trường an toàn và được tôn trọng về nhân phẩm. Nghị quyết số 07//2019 của HĐND TP Hà Nội về việc miễn phí dịch vụ giao thông công cộng trên địa bàn TP Hà Nội đối với các nhóm yếu thế, bao gồm cả NCT. Quyết định số 4428/QĐ-UBND ngày 17/6/2015 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng phê duyệt phương án vé và trợ giá các tuyến vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2015-2020. 5. Chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi. http://chinhphu.vn.
Thứ ba, cần tạo môi trường và điều kiện để phát huy vai trò NCT trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tham gia các phong trào khuyến học, khuyến tài, hỗ trợ giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng người có đức, có tài và các cuộc vận động khác tại cộng đồng. Thông qua NCT để truyền thụ kỹ năng, kinh nghiệm, kiến thức kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học, công nghệ và nghề truyền thống cho thế hệ trẻ; giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; hoà giải mâu thuẫn, tranh chấp tại cộng đồng; thực hiện pháp luật về dân chủ ở cơ sở; thực hành tiết kiệm chống lãng phí; phòng, chống tham nhũng, quan liêu; phòng, chống HIV/AIDS và tệ nạn xã hội; đóng góp ý kiến xây dựng chính sách, pháp luật và tham gia giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật; các hoạt động xã hội khác vì lợi ích của tổ chức và nhân dân.
Thứ tư, cần có cơ chế khuyến khích, hỗ trợ cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện tuyên truyền, giáo dục ý thức kính trọng, biết ơn NCT, chăm sóc, phát huy vai trò NCT. Đồng thời, thực hiện khen thưởng cơ quan, tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc chăm sóc, phát huy vai trò NCT cũng như có biện pháp xử lý nghiêm minh cơ quan, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan đến NCT. Chú thích:
1. Theo Luật NCT số 39/2009/QH12, NCT được quy định là công dân Việt Nam từ đủ 60 tuổi trở lên.
2. Nguồn: http://esa.un.org/unpd/wpp/unpp/panel_indicators.htm.
3. Mục tiêu của Chương trình hành động Quốc gia về NCT Việt Nam giai đoạn 2012 – 2020 ban hành theo Quyết định số 1781/ QĐ-TTg ngày 22/11/2012. 70% tổng số bệnh viện đa khoa, bệnh viện chuyên khoa tổ chức buồng khám bệnh riêng cho NCT tại khoa khám bệnh, bố trí giường bệnh điều trị nội trú cho NCT và 30% các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa cấp tỉnh có khoa lão khoa. 60% cấp xã, 30% thôn, bản có các thiết chế văn hóa phù hợp với NCT. Ít nhất 50% số xã, phường, thị trấn có câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau hoặc các mô hình khác nhằm chăm sóc và phát huy vai trò NCT, trong đó trên 70% NCT trên địa bàn tham gia và hưởng lợi.
4. Nghị quyết số 05/2017/NQ-HĐND ngày 06/7/2017 của HĐND TP. HCM về việc miễn phí cho NCT từ 70 trở lên khi tham gia giao thông công cộng bằng hình thức xe buýt đối với các tuyến xe buýt có trợ giá trên địa bàn TP. HCM.
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
0835 99 66 88